Zlecenie transportowe

Zlecenie transportowe

    Administratorem ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Prodomus Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 14, reprezentowana przez Andrzeja Maciejewskiego, kontakt: andrzej@prodomus.com.pl. Wypełnienie i wysłanie formularza równoznaczne jest z akceptacją obowiązującej Polityki Prywatności

    *Zlecenie przechodzi do realizacji dopiero po potwierdzeniu pisemnym przez Zleceniobiorcę – firmę PRODOMUS. Zleceniodawca zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Zleceniobiorcy o powstaniu jakichkolwiek zmian związanych ze zlecanym transportem, nie później niż 24 godziny przed uzgodnionym terminem załadunku.

     

     

    Przewiń do góry